Struktura wyznaniowa mieszkańców Kolbuszowej w latach 1870-1914

Rok Ogółem rzym.- kat % mojżeszowe % inne %
1870 2154 1030 47,82% 1121 52,04%   -  -
1880 2701 1148 42,50% 1548 57,31% 5 0,19%
1890 3111 1049 33,72% 2047 65,80% 15 0,48%
1900 3260 1159 35,55% 2076 63,68% 25 0,77%
1910 3258 1159 35,57% 2076 63,72% 23 0,71%
1914 3659 1545 42,22% 1968 53,79% 56 1,53%
  • Źródło: Szematyzmy Galicji z lat 1870-1914.
Liczba Żydów zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Kolbuszowej w 1921 roku.
Miejscowość razem rzymsko-katolickie grecko-katolickie inne chrześcijańskie mojżeszowe Procent udziału Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
Brzezówka 145 138      7 4,83%
Bukowiec 308 301      7 2,27%
Cmolas z Dąbrówką 2256 2224      32 1,42%
Jagodnik Cmolaski 465 459      6 1,29%
Domatków 470 445      25 5,32%
Dzikowiec 1206 1202      4 0,33%
Hadykówka 531 519      12 2,26%
Hucisko 396 390      6 1,52%
Huta Przedborska 296 296       0,00%
Jagodnik 465 459      6 1,29%
Kłapówka 309 300      9 2,91%
Kolbuszowa Miasto z Kłodniczówką i Podsobiną  2900 1468  9  8  1415 48,79%
Kolbuszowa Dolna z Leśnictwem i Łowczówkiem  1321 1264  2    55 4,16%
Kolbuszowa Górna z Sędziszówką i Wojkowem  1930 1863  1    66 3,42%
Kossowa z Łubniczem i Trześnikiem 890 844      46 5,17%
Kupno 1420 1420       0,00%
Leszcze 245 245       0,00%
Mechowiec z Rudą 603 603       0,00%
Niwiska z Hutą Starą 1084 1058    1  25 2,31%
Nowa Wieś 585 577      8 1,37%
Poręby Dymarskie z Dymarką i Rudą 984 977  1    6 0,61%
Poręby Huciskie z Porębami Kamieńskimi 166 158      8 4,82%
Poręby Kupińskie 484 484       0,00%
  • Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIII, Województwo lwowskie, Warszawa 1924 , ss. 18-19. 
Gminy żydowskie w międzyrzeczu Wisły i Sanu w 1765 roku wraz z liczbą zamieszkałych tam Żydów:
Gmina Liczba Żydów w całej gminie w tym miasto
Kolbuszowa 677 542
  • Źródło: Muszyńska Jadwiga, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego, Kielce 1998,s. 89.
Charakterystyka żydowskich gmin wyznaniowych około 1870 r[1.1]
Żydowska gmina wyznaniowa Liczba Żydów Synagogi Duchowni Cmentarze Urzędnicy Szkoły Nauczyciele Uczniowie Inne instytucje żydowskie
Kolbuszowa 2140 3 1 1 . . . . 1

 

Żydzi w archidekanacie sandomierskim w latach 1747-1748 jako procent ogółu mieszkańców
Parafia Żydzi %
Cmolas 8 0,5
Kolbuszowa 166 5,9
  • Źródło: Kowalski Waldemar, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII i XVIII wieku, Studia Judaika 1998, nr 2 s.181.
Print
הערות שוליים
  • [1.1] Michalewicz Jerzy, Żydowskie Okręgi Metrykalne i Żydowskie Gminy Wyznaniowe w Galicji w Dobie Autonomicznej, Kraków 1995, s.76