Liczba Żydów koneckich
Rok Liczba ogółem Liczba Żydów % mieszkańców miasteczka
1790   164 10,1
1827 3367 1703 50,6
1857   2179 60,9
1921 8291 5037 60,8
1939 (IX)   6500  
1941 (5 VIII)   3059  
1942 (X)   9000  
1942 (3 XI)   3000  
1942 (7 XI)   300  

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta miasta Końskie, sygn. 448; A. Penkalla, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 47, G. Dymerska, Żydzi koneccy w: Końskie. Zarys dziejów, pod red. M. Wikiery, Końskie 1998, s. 373.

Print