Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1534 400    
1758 628    
1781 985 10 1%
1783 1 008 20 1,9%
1821 1 548 65 4,2%
1831 1 605 71 4,42%
1839 1 723 101 5,86%
1845 1 805 74 4,1%
1860   100  
1939 5 600    
1946 3 417    
2005 24 339    

 

Print