Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1799 1177 25 2,1
1808 1516 157 10,3
1820 2673 748 27,9
1827 3265 948 29,0
1848 5394 2252 41,7
1857 5881 2608 44,3
1880 14 760 7933 53,7
1897 19 223 8752 45,5
1921 22 014 9131 41,4
1931 25 022 8912 35,6
1939 28 000 11 000 39,3
2013 62 711    

Źródła:

  • Brodnicki Cz., Godlewska D., Łomża w latach 1794–1866, Warszawa 1982, ss. 22, 101, 177, tabela 1 – dane za lata 1799, 1820, 1848.
  • Chętnik A., Z przeszłości i zabytków Łomży, Nowogród – Łomża 1937, s. 22 – dane za lata 1880, 1939.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 36 – dane za lata 1808, 1827, 1857, 1897, 1921, 1931.
Print