Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1765   1012  
1778   521  
1847 8350 5010 60
1897 12 925 9175 71
1921 21 157 14 860 70,2
1931 35 500 17 366 48,5
1939 39 000 19 000 46
1959 55 000 770 1,4
1970 90 333 813 0,9
1979 137 344 700 0,5

Nota bibliograficzna:

Print