Rok Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogóle społeczeństwa
1878 627 39,5
1897 814 48
1921 648 -
1935 894 45
1939 1275 -

Źródło:

  • Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992.
  • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi I domy modlitwy w Polsce – katalog, Warszawa 1996, s. 87.
Print