Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1900   500  
1921 1 968 740 37,6%
1933 2 129    
1939   ok. 800  
1942   650  
1970 1 676    
2008 1 704    

 

Print