Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1674 150 4 2,7
1676   2  
1756   56  
1773   77  
1774 566    
1808   235 18,3
1810 1172 114 8,9
1842   930  
1843 2740    
1853   1160 32,5
1856   1056  
1871 5454 982  
1880 6035    
1885   705 11,0
1890 6766 580 8,0
1895   546 7,4
1900 8787    
1903 7782 450 5,8
1905   336 4,1
1910 8787 305 3,5
1920   162  
1921 7427 58 0,8
1923   21  
1924   28  
1925   37  
1928   30  
1929   30  
1931 10 303 45  
1933   42  
1937   36  
1939 11 000 7  
1946 9649    
1955 12 333    
1960 14 287    
1969 16 647    
2004 20 100    
2011 19 542    

Źródło:

  • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 11: Województwo Pomorskie, Warszawa 1926 – dane za rok 1921.
Print