Dane liczbowe dotyczące liczebności Żydów w Pszczewie pochodzą z następujących źródeł:

  • Heppner A., Herzberg J.: Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 302,
  • Stróżczyńska, W. (pod redakcją): Dawno temu w Pszczewie, Gorzów Wlkp. 2004, s. 21.
  • The Encycloapedia of Jewish Life, Nowy Jork 2001, s. 134.
Rok Liczba ludności żydowskiej
1808 98
1840 173
1871 78
1895 58
1932 28
1939 15

 

Print