Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1660 250    
1674 130    
1793 470 6 1,3
1819 790 15 1,9
1824 924    
1826 982 55 5,6
1837 1112    
1851 1400    
1857 1211 195 16,1
1880 3216    
1902 1900    
1909 1512 251 16,6
1921 1675 268 16,0
1933 2105 276 12,2
1939 2500 250 10,0
2007 3451    
2008 3688    

 

Print