Rok Liczba mieszkańców ogółem Liczba mieszkańców wyznania rzymsko-katolickiego Procent mieszkańców wyznania rzymsko-katolickiego Liczba mieszkańców wyznawców judaizmu Procent mieszkańców wyznawców judaizmu
1827 2061 1050 50,80% 1011 49,20%
1844 2104 715 33,00% 1389 66,00%
1857 2263 759 44,20% 1504 55,80%
1862 2556 781 30,60% 1775 69,40%
1865 2990 917 30,70% 2073 69,30%
1885 2994 1026 34,30% 1968 65,70%
1921 4401 1156   3226  
1939 6142   24,40%   75,60%
Print