Data Miasto Szczytno Powiat szczycieński
  Liczba mieszkańców Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej Liczba mieszkańców Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej  
1768 2 rodziny
1788 3 rodziny
1808 1 rodzina
1820 12 rodzin
1841 105
1847 105 (17 rodzin) 214 (35 rodzin)
1848 110  48 408 217  0,45 %
1855 76 (16 rodzin) 149 (39 rodzin)
1862 6252* 143* 2,29 %
1871 199 455
1885 178 400
1890 2885 159 5,51 % 70 323 361 0,51 %
1895 3205 176 5,49 % 73 564 366 0,5 %
1908 64 rodziny
1910 139 260
1925 10 357 145 1,4 % 71 048 206 0,29 %
1933 12 251 112 0,91 % 72 920 144 0,2 %
1939 13 523 27 0,2 % 72 146 34 0,05 %

* - dotyczy ludności parafii Szczytno, obejmującej 31 miejscowości.

Źródła:

  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, ss. 103–104;
  • Jasiński G., Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku), „Komunikaty Mazursko–Warmińskie” 2009, nr 1 (263), s. 130;
  • Kossert A., Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie, [w:] Powiat Szczycieński. Przeszłość — współczesność, red. G. Jasiński, Z. Kudrzycki, A. Misiuk, Szczytno 2006, ss. 382–383, 387–388, 390–391;
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online], http://www.verwaltungsgeschichte.de/ortelsburg.html [dostęp: 26.09.2013].
  • Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995, s. 412. 
     
Print