Rok Liczebność Żydów Liczebność mieszkańców Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1830   16  
1849   41  
1871   129  
1875 3299    
1880 3563    
1884   105  
1890 3522 77  
1907   41  
1933 6250    
1937   22  
1939 6520    
2011 5936    

Źródła:

  • Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, München 2009, kol. 3924.
Print