Rok Liczba ludności Liczba Żydów % udział Żydów
1565 210
1900 480 315 65
1918 2180 290 13
Print