Ludność Tarnogrodu (1591–1939)[1.1]

Rok Ogół mieszkańców Liczba Żydów
1591 2350 ok. 30 (ok. 1,2%)
1648 3366 465 (14%)
1785 3785 1544 (40,8%)
1827 3941 1260 (32%)
1857 4080 1673 (41%)
1865 4606 1999 (43,4%)
1871 4383 1841 (42%)
1887 5341 2676 (50%)
1904 6684 3451 (50,1%)
1912 7746 4142 (53,5%)
1921 4769 2238 (47%)
1939 5016 2500 (50%)

 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Za: W. Bondyra, Słownik historyczny…,http://www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=21&idt_r=731 [stan na 08.08.2008 r.]; H. Wiercieński, Opis statystyczny guberni lubelskiej, Warszawa 1901, s. 128–129; Miejskie Społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, red. A. Koprukowniak, s. 14, 18; J. Jagielski, E. Bergman, Zachowane synagogi… za: http://www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=4&idt_r=25 [stan na 08.08.2008 r.];