Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1787 667 74 11,1%
1832 1 343 137 10,2%
1885 2 433 146 6%
1926 3 182 35 1,1%
1933 3 502    
1939 3 623    
1995 5 171    
2008 3 633    
Print