Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1808 2578 637 24,7
1816 2301 724 31,5
1840 4292 1352 47,1
1871 3961 915 23,1
1885 5041 842 16,7
1895 5171 543 10,5
1905 7018 386 5,5
1910 7273 320 4,4
1921 6565 151 2,3
1931 8172 132 1,6

 

Populacja Wrześni w 2009 roku liczyła 29 144 mieszkańców

Źródła:

Dane za lata 1808, 1840-1921: B. Wasiutyński, Ludność żydowska w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 168.

Dane za lata 1816, 1931: M. Rum, Między dwoma wojnami [w:] Ziemia wrzesińska. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Deresiewicz, Warszawa-Poznań 1978,  s. 152, 234.

 

Print