Rok Miasto Wystruć (Insterburg) Powiat wystrucki (Kreis Insterburg)
Liczba ludności ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
Liczba ludności ogółem
Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1875 16 303          
1880 18 745          
1885 20 914          
1890* 22 227 348 1,57 % 71 782 419 0,58 %
1900*       74 577    
1910 31 624     46 110    
1925 39 311 338 0,86 % 44 775 17 0,04 %
1933 41 230 273 0,66 % 43 514 7 0,02 %
1939 43 620 87 0,2 % 43 028 0 0

* - dane dla powiatu łącznie z miastem

Źródło: M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Stadt und Landkreis Insterburg [stan na 20 II 2011].

Print