Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1825 1 115 12 1,07
1840   24  
1861   300  
1895   789  
1905  54 228    
1931   1200 1
1939 126 200  554  0,44
1946 104 200    
       
Print