המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„K”

„K” – kryptonim akcji propagandowo-informacyjnej, prowadzonej przez instytucje Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej w celu przeciwdziałania wpływom komunistycznym w społeczeństwie; akcję organizowały m.in. Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (BIP KG ZWZ AK) (Podwydział „Antyk”), Departament Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj, Kierownictwo Walki Podziemnej; wydawano czasopisma: „Głos Ludu” (dla wsi), „Wolność Robotnicza” (dla robotników), biuletyn „Agencja R”, broszury i ulotki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.