המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kamena”

„Kamena” – czasopismo literackie, założone przez K.A. Jaworskiego (redaktor) i Z. Waśniewskiego, wydawane jako miesięcznik 1933–39 (Chełm) i 1945–49 (Chełm–Lublin); współpracownicy z kręgu awangardy i lewicy, eksponowana problematyka literatur słow.; 1952 wznowiona w Lublinie jako kwartalnik, od 1956 – miesięcznik, od 1957 – dwutygodnik społeczno-kulturalny, 1988 zawieszona; redaktorzy: 1952–60 K.A. Jaworski (do 1957 z M. Bechczyc-Rudnicką), 1960–65 Bechczyc-Rudnicka1965–88 – M.A. Jaworski; 1989–93 pod tym tytułem ukazywał się w Chełmie kwartalnik Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej (red. nacz. I.J. Kamiński).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.