המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Karta”

„Karta” – kwartalnik poświęcony historii najnowszej; wydawany w Warszawie od 1982 (do 1989 poza cenzurą) przez Kartę; zamieszcza opracowania naukowe, materiały źródłowe (wspomnienia, relacje, dokumenty, fotografie) dotyczące sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Polsce w okresie II RP, II wojny światowej oraz po 1945 r., specyfiki systemu komunistycznego i form oporu społecznego, a także stosunków pol.-ukr., problemu Kresów; zajmuje się również historią krajów Europy Środkowej oraz ZSRR; 2000 ukazała się edycja niemieckojęzyczna; redaktor nacz. – Z. Gluza.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.