המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kłosy”

„Kłosy” – tygodnik literacki, naukowy i artystyczny, wydawany w latach 1865–90 w Warszawie; założycielem, wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Salomon Lewental, współredaktorem A. Pług (od 1875, od 1879 red.); do zespołu redakcyjnego w różnych okresach należeli m.in.: K.W. Wójcicki, F.H. Lewestam, S. Krzemiński, H. Struwe, M. Gawalewicz, Stanisław Witkiewicz; pismo należące do „starej prasy”, reprezentowało kierunek zachowawczy; przeznaczone dla inteligencji i mieszczaństwa starało się w szerokim zakresie uwzględniać informacje z dziedziny polityki, gospodarki, techniki; współpracownikami działu literatury byli m.in.: Adam Asnyk, M. Bałucki, Adolf Dygasiński, W. Gomulicki, Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Walery Przyborowski; krytyką literacką i teatralną zajmowali się: Henryk Biegeleisen, P. Chmielowski, J. Kotarbiński. „Kłosy” wyróżniały się wysokim poziomem graficznym (rysunki F. Kostrzewskiego i H. Pillatiego); miały obszerny dodatek powieściowy.

  • E. Malinowska Problematyka literacka „Kłosów”, Katowice 1992.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.