המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kraj” (1869–1874)

„Kraj” – dziennik informacyjno-polityczny, wydawany w latach 1869–74 w Krakowie; założyciel Adam Sapieha, X 1869–IV 1873 wydawca i redaktor L. Gumplowicz, pod którego redakcją pismo było głównym propagatorem pozytywizmu na terenie Galicji; temu celowi służyła zarówno publicystyka, jak i literatura; drukowano m.in. powieści M. Bałuckiego, W. Sabowskiego, J.I. Kraszewskiego; z „K.” byli związani m.in.: A.Asnyk, J. Narzymski, W.L. Anczyc, J. Zachariasiewicz oraz J. Starkel, autor felietonów Listy Sofroniusza Mykyty, dokumentujących ówczesne życie polit. i kult. Krakowa i Lwowa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.