המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kraj” (1882–1909)

„Kraj” – tygodnik polityczno-społeczny, wydawany w latach 1882–1909 w Petersburgu (od 1907 dziennik); założyciele: W. Spasowicz i E. Piltz (redaktor do 1906), od 1906 redaktor B. Kutyłowski; czołowy organ obozu konserwatywnego w zaborze rosyjskim o charakterze ogólnopolskim; reprezentował skrajnie ugodowe tendencje polityczne, odrzucał dążenia niepodległościowe, popierał panslawizm i zbliżenie z Rosją, żądał jednak uznania odrębności narodu polskiego oraz zaniechania polityki wynaradawiania; przy „K.” ukazywały się dodatki literacko-naukowe: 1886–90 „Przegląd Literacki”, 1901–02 „Czytelnia”, 1901–03 „Życie i Sztuka” (od 1904 samodzielne czasopismo „Świat”); liberalizm polit. redaktorów oraz wysoki poziom pisma przyciągnęły liczne grono współpracowników, m.in.: K. Bartoszewicz (stały felieton Pogadanki literackie), J. Tokarzewicz, L. Grendyszyński, W. Gomulicki, E. Orzeszkowa, B. Prus, A. Asnyk, M. Bałucki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.