המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kronika”

„Kronika” – emigracyjny tygodnik społeczno-polityczny, ukazujący się w latach 1947–49 we Frankfurcie n. Menem; wydawany z myślą o Polakach przebywających w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec; zawierał informacje o życiu skupisk polskich w Niemczech, informował o możliwościach migracyjnych; publicystyka polityczna koncentrowała się na kwestii niepodległości Polski, granicy zachodniej, zadaniach emigracji oraz stosunkach pol.-ukr.; czasopismo zostało zlikwidowane na skutek kłopotów materialnych; redaktor nacz. K. Hrabyk.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.