המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kronika” (1962–1971)

„Kronika” – tygodnik polityczno-społeczny i kulturalny, wydawany w latach 1962–71 w Londynie; założony przez emigracyjnego wydawcę B. Świderskiego z intencją przeciwstawienia się sposobowi myślenia i stosunkowi do rzeczywistości tzw. emigracji niezłomnej, aprobatywny wobec niektórych aspektów życia w PRL, usiłujący zmienić jej wizerunek; subsydiowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL; zamieszczał aktualną publicystykę, sporo uwagi poświęcał sprawom kultury oraz nieodległej przeszłości Polski; wśród współpracowników m.in.: B. Sulik, J.Z. Kędzierski, L. Kirkien, K. Smogorzewski, redaktor naczelny – B. Świderski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.