המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kurier Codzienny”

„Kurier Codzienny” – dziennik informacyjno-publicystyczny, wydawany w latach 1865–1905 w Warszawie; początkowo niewielka objętościowo gazeta informująca o życiu religijnym, ekonomicznym i kulturalnym mieszkańców Warszawy, od lat 80. dziennik o charakterze poważniejszym, publicystycznym (współpracownikiem był B. Prus); 1905 przejęty przez PPS i krótko pełniący funkcję legalnego organu partii (wśród współpracowników: L. Krzywicki, F. Perl, W. Sieroszewski), zamknięty przez władze rosyjskie; redaktorem naczelnym był m.in.: K. Kucz, J. Hiż, J. Grodecki (1905); nakład 4–9 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.