המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kurier Lwowski”

„Kurier Lwowski” – dziennik informacyjno-publicystyczny, wydawany w latach 1883–1935 we Lwowie; początkowo adresowany do inteligencji lud. i zwolenników ruchu ludowego, założony z inicjatywy B. Wysłoucha, popularny m.in. za sprawą dodatków („Tydzień” 1893–1906, „Na ziemi naszej” 1909–12); w czasie ros. okupacji Lwowa (I wojna świat.) prezentował orientację niepodległościową; po 1918 związany z PSL „Piast” oraz grupą J. Dąbskiego, następnie przejęty przez ND, 1935 zajął stanowisko prorządowe (grupa Związku Młodych Narodowców), bojkotowany, uległ likwidacji na skutek trudności finans.; redaktorzy nacz. m.in.: L. Masłowski, H. Rewakowicz, A. Błażejowski; po 1918 nakład ok. 10 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.