המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kurier Łódzki”

„Kurier Łódzki” – dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1906–39 w Łodzi; w okresie poprzedzającym I wojnę świat. najpopularniejsza gazeta regionu o znacznym wpływie na opinię publ.; często represjonowany, 1911 zawieszony (ukazywał się jako „Nowy Kurier Łódzki”); po odzyskaniu niepodległości związany z chrześc. demokracją, po 1926 neutralny wobec sanacji; dobry dział informacyjny o charakterze regionalnym, serwis informacji gosp.; red. nacz.: S. Książak, Cz. Gumkowski, J. Stypułkowski; średni nakład 1918–39 ok. 20 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.