המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kurier Polski”

„Kurier Polski” – dziennik informacyjno-publicystyczny, wydawany w latach 1898–1939 w Warszawie; założony z inicjatywy L. Straszewicza; przed 1914 r. popularna gazeta miejska związana ze środowiskami konserwatywnymi, 1913–15 ukazywał się pod nazwą „Dziennik Polski”, w czasie I wojny świat. organ konserwatywnej Grupy Pracy Nar., po 1918 pismo o charakterze liberalnym; na początku 1926 r. część dziennikarzy opuściła pismo i założyła „Nowy Kurier Polski” o orientacji propiłsudczykowskiej; po 1926 r. prorządowy organ środowisk wielkoprzemysłowych (Lewiatan) z rozbudowanym działem gospodarczym; redaktorzy naczelni: I. Rosner (1920–26), Z. Łempicki (1931–39) i in.; średni nakład 1918–39 ok. 20 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.