המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Kurier Wileński”

„Kurier Wileński” – dziennik społeczno-polityczny, wydawany w języku pol. w Wilnie; 1953–90 ukazywał się pod nazwą „Czerwony Sztandar”, jedyny w ZSRR dziennik publikowany w języku polskim; w 1990 r. zmienił nazwę, nawiązując do tradycji prasy polskiej na tym terenie (1797–1804, 1841–64, 1910–12 i 1924–40 wychodziła w Wilnie gazeta o tej nazwie); dziennik Rady Najwyższej i Rady Ministrów Rep. Litew.; pismo podejmuje problemy mniejszości pol. zamieszkującej na Litwie, a także informuje o wydarzeniach w Polsce; celem jest również obrona interesów mniejszości pol.; stałe rubryki: Vilnianin (przedstawia historię miasta), Polacy na drogach cierpień (losy wywiezionych w głąb Rosji), powieść w odcinkach, Magazyn Rodzinny, kolumna lit., Zastępy Młodych (dla dzieci), Pro i Contra (dla młodzieży); red. nacz.: po 1990 Cz. Malewski, Z. Balcewicz; nakład ok. 60 tys. egz. (1996), 56 tys. (2000). Przy współpracy „K.W.” ukazuje się „Głos znad Niemna” (dodatek dla Polaków na Białorusi, nakład 8 tys. egz.).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.