המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Nurt”

„Nurt”  konspiracyjny miesięcznik społ.-kult., wyd. III 1943–V 1944 w Warszawie przez piłsudczykowską organizację Obóz Polski Walczącej; redaktorzy: F. Goetel i W. Horzyca; „N.” bronił tradycji nar., przeciwstawiał się laicyzacji i materializacji życia, ukazywał zagrożenie systemu wartości humanist. i etycznych ze strony nar. socjalizmu i komunizmu; nawiązywał do wyd. przed II wojną świat. czasopism „Droga” i „Pion”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.