המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności”

„Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności” – miesięcznik nauk.-lit., wyd. 1815–23 w Warszawie; redagowany przez F. Bentkowskiego, 1822–23 przez K. Brodzińskiego, F. Skarbka i J.K. Skrodzkiego; związany ze środowiskiem TPN, w początkowym okresie kontynuował tradycje oświec., z czasem ulegał wpływom preromant. (zainteresowanie nowymi prądami, literaturą niem. i twórczością F. Schillera, liczne przekł. jego utworów); dzięki wysokiemu poziomowi odgrywał ważną rolę w życiu umysłowym Królestwa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.