המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Sygnały”

„Sygnały”  pismo społ.-kult., miesięcznik (od 1938 dwutygodnik), wyd. 1933–34 i 1936–39 we Lwowie; redaktor — T. Hollender, od 1934 — K. Kuryluk; od 1936 ogólnopol. organ młodej lewicowej inteligencji.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.