המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Wiadomości Brukowe”

„Wiadomości Brukowe”  tygodnik satyryczny, wyd. 1816–22 w Wilnie; od 1816 organ Towarzystwa Szubrawców, z którym współpracowali wszyscy jego członkowie; założyciel oraz pierwszy wydawca i redaktor I.E. Lachnicki, od XII 1816 redaktor K. Kontrym i J.B. Rychter; pismo kontynuowało tradycje oświecenia, ośmieszając ciemnotę i obyczajowe zacofanie szlachty oraz propagując idee utylitaryzmu; w publikacjach (programowo prozatorskich) nawiązywano do aktualnych wydarzeń, posługując się najczęściej zjadliwą ironią; często podejmowano temat ucisku społ., zwłaszcza doli ludu (głośna Machina do bicia chłopów A. Marcinowskiego); „W.B.” były pierwszym pol. czasopismem czysto satyrycznym o istotnych zadaniach społ.; zyskały szeroki krąg odbiorców; próbą ich kontynuacji był „Bałamut” (wyd. 1830–36 w Petersburgu).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.