המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Wiadomości Kulturalne”

„Wiadomości Kulturalne”  tygodnik społ.-kult., wyd. 1994–98 w Warszawie; zał. z intencją relacjonowania wydarzeń kult. w kraju (tytułem nawiązujący do „Wiadomości Literackich”), zainteresowania kierował ku literaturze, teatrowi, plastyce, muzyce; zamieszczały teksty prozatorskie i poet., eseistykę lit., recenzje, felietony (m.in. K.T. Toeplitz, A. Małachowski); odnosiły się do rzeczywistości społ. i następstw transformacji ustrojowej w Polsce, kryt. wobec jej niektórych przejawów; wśród autorów m.in.: J. Adamski, J. Atlas, L. Bugajski, K. Koźniewski, J. Łętowski, W. Sadkowski, A.K. Waśkiewicz, A. Żurowski; fakt dotowania przez państwo pisma o jednowymiarowej światopoglądowo, lewicowej orientacji wywoływał liczne głosy kryt. oraz spowodował bojkot części środowiska; tygodnik został zamknięty w wyniku cofnięcia dotacji po wyborach 1997; redaktor nacz. — Toeplitz.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.