המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Widnokrąg”

„Widnokrąg”  tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. 1913–18 w Warszawie; redaktor i wydawca J. Wasercug (Wasowski), od 1915 W. Rzymowski, od 1917 P. Górecki; początkowo „W.” sympatyzował z ruchem socjalist.; do współpracowników należeli wówczas m.in. J. Hempel, L. Krzywicki, Z. Kisielewski; po zawieszeniu (VIII 1915–VII 1916) zbliżony do piłsudczyków; wśród współpracowników byli: M. Dąbrowski, T. Hołówko, W. Jodko; w dziale lit. drukowano utwory znanych pisarzy, także pierwszych pol. futurystów, oraz wypowiedzi popularnych krytyków.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.