המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Wiedza”

„Wiedza”  tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; redaktor nacz. T. Rechniewski; pismo PPS-Lewicy adresowane gł. do robotników, miało im ułatwić orientację w stosunkach społ.-polit. (dominowały publikacje o tej tematyce) oraz upowszechniać wiadomości z różnych dziedzin; wiele uwagi poświęcano sprawom lit., drukując np. utwory A. Struga, J. Korczaka, A. Zahorskiej, obszerne omówienia twórczości pisarzy minionych epok (m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, E. Orzeszkowej), a także współcz. (S. Żeromskiego, W. Orkana, W. Berenta); do współpracowników pisma należeli m.in.: L. Krzywicki, S. Posner, S. Kelles-Krauz, G. Glass; kontynuacją „W.” były tyg.: „Nowe Życie” (1910–11), „Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.