המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Wiek Nowy”

„Wiek Nowy”  dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1901–39 we Lwowie, zał. i redagowany przez B. Laskownickiego; reprezentował kierunek liberalno-demokr., organ Pol. Stronnictwa Postępowego; w czasie I wojny świat. popierał Nacz. Kom. Nar.; jeden z pierwszych w Polsce dzienników o charakterze popularno-sensacyjnym wzorowany na wiedeńskim „Kronen-Zeitung”, dodatek tygodniowy „Kronika Ilustrowana Wieku Nowego” (1931–39); nakład do 30 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.