המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Wyzwolenie”

„Wyzwolenie”  tygodnik społ.-polit., wyd. 1916–37 w Warszawie; centralny organ PSL w Królestwie Pol. (od 1917 PSL „Wyzwolenie”); 1931–35 pismo SL; następnie organ grupy byłych działaczy PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego, którzy 1935 wystąpili z SL, nie zgadzając się na bojkot wyborów parlamentarnych i przeszli do obozu sanacyjnego; publikował komentarze dotyczące problematyki polit., informacje bieżące, zawierał dział korespondencji terenowych; redaktorzy m.in. A. Bogusławski i M. Malinowski; nakład do 35 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.