המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Zeszyty Historyczne”

„Zeszyty Historyczne”, emigracyjne czasopismo historyczne, założone w 1962 r. przez J. Giedroycia z intencją ocalenia świadectw przeszłości, upowszechnienia i interpretacji faktów nieobecnych z przyczyn politycznych w historiografii krajowej. Wydawane w Paryżu przez Instytut Literacki, początkowo półrocznik, od 1973 kwartalnik. Artykuły i materiały poświęcone głównym dziejom polityki Polski XX w. zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i polityki zagranicznej, w tym stosunkom ze wschodnimi sąsiadami Polski (szczególnie z Ukrainą, Rosją, ZSRR), zwłaszcza w okresach 1914–18, dwudziestolecia międzywojennego, wojny i okupacji (1939–45), oraz dziejom PRL (represje władz komunistycznych, opór i opozycja). Wiele cennych materiałów wspomnieniowych (m.in.: W.T. Drymmera, H. Józewskiego, S. Kota, B. Miedzińskiego, S. Stempowskiego), relacje i dokumenty, przyczynki biograficzne i historyczne w dziale „Okruchy historii”, problematyka wschodnia w dziale „Ukrainica”. Informacje o życiu naukowym na obczyźnie, recenzje wydawnictw krajowych i emigracyjnych, wśród autorów badacze emigracyjni (m.in. P. Wandycz) oraz krajowi. Redaktorzy naczelni: Giedroyc (1962–2000), Z. Hertz (2000–03), nakład ok. 1,5 tys. egzemplarzy.

A. Paczkowski 25 lat Zeszytów Historycznych, „Zeszyty Historyczne” 1987 nr 82.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.