המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Zorza”

„Zorza”  tygodnik społ.-oświat. dla wsi, wyd. 1866–1939 w Warszawie; , wyd. 1866–1939 w Warszawie, przeznaczone dla wsi; zał. przez J. Grajnerta, początkowo o profilu zachowawczo-klerykalnym, zamieszczało materiały o charakterze moralizatorskim, 1887 przejęte przez K. Prószyńskiego i M. Malinowskiego, drukowało informacje dotyczące rolnictwa i wiedzy roln., przemysłu oraz rzemiosła, stymulowało wzrost aktywności społ.-ekon. wsi, propagowało idee spółdzielczości, skłaniało do zakładania kas oszczędnościowych, związane z Kołem Oświaty Roln.; zawieszone przez władze carskie 1905, do 1909 ukazywało się pod innymi tytułami, po 1918 w orbicie wpływów ND; redaktor nacz.: J. Grajnert (1866–86), J. K. Gregorowicz, M. Malinowski, K. Prószyński, M. Brzeziński, J. Załuska.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.