המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

„Zwrotnica”

„Zwrotnica”  czasopismo lit.-artyst., wyd. V 1922–X 1923 (nr 1–6) i V 1926–VI 1927 (nr 7–12) w Krakowie; pismo Awangardy Krakowskiej, zał. i redagowane przez T. Peipera, przy współudziale: J. Przybosia, J. Brzękowskiego, J. Kurka; do współpracowników należeli futuryści i formiści (m.in.: B. Jasieński, A. Stern, A. Wat, L. Chwistek, T. Czyżewski, S. Młodożeniec); w serii «Biblioteka „Zwrotnicy”» publikowano prace: Peipera (Nowe usta 1925), Przybosia, Brzękowskiego, Kurka; „Z.” była najbardziej reprezentatywnym pismem międzywojennej pol. awangardy, jej idee kontynuowała „Linia”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.