המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Abwehr

Abwehra [abwẹra], właśc. Abwehr – organ wywiadu i kontrwywiadu dowództwa niem. sił zbrojnych; utworzona 1925 jako kontynuacja Nachrichtendienst (zniesionego 1918); początkowo miała za zadanie prowadzenie kontrwywiadu w składzie Dowództwa Wojsk Lądowych, od 4 II 1938 była organem Naczelnego Dowództwa Niem. Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht, OKW); uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wojennych planów Wehrmachtu; po reorganizacji II 1944 (w związku z rywalizacją wywiadu wojsk. z organami wywiadu RSHA) podlegała Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA); podstawowe komórki Abwehry zostały przejęte przez SS i włączone jako Zarząd Wojsk. do RSHA, miejsce usuniętego szefa Abwehry, admirała W. Canarisa (1 I 1935–II 1944) zajął W. Schellenberg; Abwehra ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zorganizowanie w wielu krajach m.in.: piątej kolumny, zamachów i akcji dywersyjnych, zbrodni na jeńcach wojennych i uczestnikach ruchu oporu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.