המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Act of 5th November

Akt 5 listopada – manifest wydany 5.11.1916 w imieniu cesarstwa Niemiec i Austrii przez generałów-gubernatorów okupowanego Królestwa Polskiego – niemieckiego Hansa Hartwiga von Beselera i austriackeigo Karla Kuka; proklamował powstanie samodzielnego państwa polskiego z ziem Królestwa Polskiego z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym, podporządkowanego politycznie państwom centr.; granice, sprawa własnej armii, polityki zagranicznej, głowy państwa, struktury najwyższych władz państwowych nie zostały bliżej sprecyzowane; głównym celem ogłoszenia aktu, wobec wyczerpywania się rezerw ludzkich w Niemczech i Austrii w związku z przedłużaniem się wojny, było zjednanie społeczeństwa polskiego i pozyskanie rekrutów do kontynuowania dalszej wojny przeciw Rosji.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.