המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Anshei Chail

Anszej Chail - krakowskie stowarzyszenie charytatywno-samopomocowe, znane też pod nazwą Stowarzyszenie ku Wsparciu Byłych Wysłużonych Żołnierzy Wyznania Mojżeszowego w Krakowie. Powstało w 1875 r. i działało do wybuchu I wojny światowej; przeciętnie liczyło ok. 250 członków.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.