המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Arcykapłan

Arcykapłan (gr. archē ‘pierwszeństwo’, średniowieczna łacina capellanus) – hebr. ha-kohen ha-gadol, zwierzchni urząd kapłański nad świątynią i kultem; istniał w judaizmie, gdzie pierwszym arcykapłanem był Aaron, oraz w religiach hellenistycznych  – w Rzymie arcykapłan (archiereus) był tytułem równorzędnym z pontifex maximus; w Nowym Testamencie autor Listu do Hebrajczyków odnosi tytuł arcykapłąna do Jezusa z Nazaretu, porównując jego ukrzyżowanie do starotestamentowej ofiary składanej jedynie przez arcykapłana. Ojcowie Kościoła wspominają arcykapłana Jezusa przy okazji omawiania powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.