המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Ark of Covenant

Arka Przymierza – przenośnie: zdobiona skrzynia, będąca jednym z głównych kultowych sprzętów starożytnych Izraelitów. Symbolizowała obecność JHWH, być może tron Boży, według Biblii przechowywano w niej kamienne tablice z Dekalogiem. Izraelici przynieśli Arkę Przymierza z pustyni, potem była przechowywana w różnych sanktuariach, a od czasów Dawida – w Jerozolimie. Po zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków w 586 r. p.n.e. zaginęła, późniejsze legendy (np. z 2 Księgi Machabejskiej) mówią o jej ukryciu, ale zapewne została zdobyta i zniszczona przez wrogów. Częsty motyw w sztuce żydowskiej i chrześcijańskiej.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.