המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego

Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego - organizacja wychowawcza dzieci (8–16 lat) utworzona z inicjatywy Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), związana z PPS, działała w latach 1926–1939 głównie w środowisku robotniczym. Było autonomiczną częścią TUR, stosowało metody harcerskie, realizowało socjalistyczne idee wychowawcze, uczestniczyło w akcjach politycznego ruchu robotniczego, współpracowało z Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Federacją Socjalistyczną Dzieci Żydowskie „Skif”. W 1933 przystąpiło do Międzynarodówki Wychowania Socjalistycznego, w 1939 prowadziło działalność w ok. 130 miejscowościach, w czasie okupacji niemieckiej członkowie Czerwonego Harcerstwa działali w cywilnej i wojskowej konspiracji socjalistycznej. Działacze Cz.H.T.U.R. weszli do ZHP. Organ prasowy - miesięcznik „Gromada”, czołowi działacze: S. Dubois (przewodn.), J. Deptuła, K. Wojciechowski.

10 lat Czerwonego Harcerstwa, Warszawa 1936.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.